Darmowa dostawa od 200 zł!

Program klub

PROGRAM KLUB Z KEEZA

Chcesz uzyskać dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki? Możemy ci w tym pomóc zupełnie za darmo! Uzyskaj z nami nawet kilkanaście tysięcy złotych dotacji!

Program finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), poprzez Operatora Krajowego Programu – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS)

O dofinansowanie w Rządowym Programie KLUB może ubiegać się klub, który działa jako:

 • stowarzyszenia zarejestrowane w KRS
 • stowarzyszenie wpisane do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu

Program klub z keeza

W punkcie formularza V. Forma organizacyjna i okres działalności można wybrać jedną z 4 dopuszczalnych form organizacyjnych:

 • stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
 • stowarzyszenie wpisane do ewidencji starosty
 • UKS zarejestrowany w KRS
 • UKS wpisany do rejestru starosty

Do udziału w Programie nie kwalifikują się m.in.:

 • Fundacje (bez względu na cele statutowe), w tym fundacje „prowadzące” kluby sportowe
 • Polskie Związki Sportowe, Związki Sportowe, Związki Stowarzyszeń, … Organizacje Ogólnopolskie
 • Kluby działające w formie Spółki z o.o., Spółki Akcyjnej, innej spółki
 • Kluby zarejestrowany jako „przedsiębiorstwa”, lub inne jednostki „biznesowe”

Podstawowe wymogi dla klubów

 • Prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku.
 • Łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2023) nie wyższa niż 200 tys. złotych – należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (za 2023 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych.
 • Wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – nie mniej niż 5 % całości kosztów zadania.

Wysokość dofinansowania:

 • kluby jednosekcyjne – 12 tys. złotych,
 • kluby wielosekcyjne – 17 tys. złotych (wymóg: min. 2 szkoleniowców z 2 różnych zgłoszonych sekcji), 

Jakie dokumenty są wymagane?

 • Sprawozdanie finansowe klubu za 2023 rok zawierające informację o otrzymanych środkach publicznych
 • Podpisany statut wnioskodawcy
 • Aktualny wyciąg ze starostwa powiatowego lub KRS
 • Oświadczenie zgodności z oryginałem


  Napisz do nas na adres: programklub@keeza.pl lub zadzwoń: +48 730 130 730 i poznaj szczegóły otrzymania pomocy w uzyskaniu dofinansowania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl